Få overblik over din ejendom med skelpæle

Mange danskeres grunde er markeret pænt og tydeligt med hegn, hække og så videre. Men der kan opstå situationer, hvor man bliver i tvivl om hvorvidt en del af grunden tilhører en selv eller rent faktisk tilhører naboen. Det kan ende ud i grimme nabokonflikter, som varer ved i årevis og som kun bidrager til, at man ikke er glad for at bo i sit eget hus. I denne oversigt får du hjælp til at løse nabokonflikter før det tager overhånd.

Hvorfor skal du have styr på dine skelpæle?

Det er altid en god ide at have styr på hvor stor din ejendom faktisk er og hvad der indgår i den. Når der bliver lavet en udarbejdelse af lokalplaner bliver de respektive grunde optegnet, men fysiske forhold i virkeligheden kan på den ene eller anden måde ofte forårsage, at skelpælene ikke sat op korrekt. Det kan betyde, at du faktisk har krav på mere grund, end du har nu. Det kan også skabe nabokonflikter, hvis I er uenige om, hvor skelet rent faktisk går.

God hjælp at hente fra autoriseret inspektør

Hvis der er uenighed om skellet mellem to grunde, skal man kontakte en autoriseret landinspektør, som er den eneste, der kan tage beslutninger vedrørende ændringer af skel. Baseret på opmålinger og tidligere optegnelser, vil landinspektøren vurdere om skellet står korrekt, eller om der er basis for at ændre det.

Undgå giftige nabokonflikter

Når inspektøren har taget et valg, er der klarhed i sagen. Det hjælper med at deeskalere eller ligefrem forhindre konflikter med naboen, da der kommer en afgørelse på sort og hvidt. Der kommer aldrig noget godt ud af nabokonflikter, og kan dæmpe glæden ved at bo i dit eget hus, holde dig fra at gå ud i haven eller nabolaget, fordi du er bange for at løbe ind i naboen.